Sosyal Medya Açık Rıza Onay Formu

Küçükhüyük Belediye Başkanlığı .

Sosyal Medya Açık Rıza Onay Formu


Küçükhüyük Belediyesi tarafından, Basın-Yayın faaliyetleri sırasında ilgili kişilere ait fotoğraf ve video çekilmektedir. Kişisel Verilerin korunması ile ilgili detaylı aydınlatma metni Küçükhüyük Belediyesi’ ne ait internet sitesinde (kvkk.kucukhuyuk.bel.tr) yer almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ait görsel ve işitsel kişisel verilerin (fotoğraf ve video); Basın-Yayın Faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı, tanıtımı ve bilgilendirme amacıyla Küçükhüyük Belediyesi resmî internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;


Onay veriyorum.                                                                Onay vermiyorum.

Adı-Soyadı     :                                                                     Adı-Soyadı      :


Tarih              :                                                                      Tarih              :


İmza               :                                                                      İmza               :